Gwybodaeth am yr Oriel

 
Crëwyd yr Oriel gan Adrannau Addysg Ceredigion a Sir Gaerfyrddin er mwyn rhoi cyfle i blant ysgolion y ddwy sir arddangos eu gwaith creadigol.
Gobeithiwn y bydd edrych ar y gwaith yn rhoi pleser i chwi.
Croesawa'r plant eich barn ar eu gwaith.  Defnyddier y cysylltiadau e-bost yn yr Oriel i anfon sylwadau.
Croesawn waith newydd.  Derbyniwn waith plant wrth law athrawon Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn unig.  A wnewch chwi anfon y gwaith fel atodiadau e-bost a sicrhau ein bod yn cael gwybod eich enw, enwau a blynyddoedd y plant ac enw pob darn o waith.  Croesawn sylwadau gan y plant i fynd gyda'u gwaith.
Anfoner lluniau yn y fformat jpg.
Anfoner testun yn y fformat rtf.
Yn ôl
Anfon gwaith i'r Oriel